Loader
İnstagramdan Gönderiler

Bileşimi: Oligomerik prosiyanidoller [kateşin, epikateşin], stilbenler [resveratrol, viniferinler], flavonoitler [kersetin ve kempferol glikozitleri], meyve asitleri [tartarik asit, malik asit, sitrik asit, süksinik asit, okzalik asit], fenil akrilik asit türevleri [p-kumaroil asit, kafeoil asit]   Etkisi: Antioksidan kaynaklı bileşenler arasında “oligomerik prosiyanidoller” önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmalar bu grup...