Loader
İnstagramdan Gönderiler

Bileşimi: Antrasen türevleri (%0.1-0.15)[naftodiantronlar (hiperisin, psöydohiperisin)], flavonoitler (%2-4) [hiperozit, kersitrin, rutin, izokersitrin, amentoflavon], ksantonlar (%0.15-0.72)[1,3,6,7-tetrahidroksi-ksanton], açilfloroglusinoller [hiperforin], uçucu yağ [alifatik hidrokarbonlar, mono- ve seskiterpenler], oligomerik prosiyanidinler ve diğer kateşik tanenler (%6.5-15), kafeik asit türevleri [klorojenik asit].   Etkisi: Hafif ve orta derecede depresyonlarda kullanılmaktadır.   Kullanılış şekli: 2-3 gram (2 çay kaşığı)...

Bileşimi: Antrasen türevleri (%2.5-3.5)[sennozitler A, A1, B, C ve D], nafrasen türevleri [6-hidroksimusizin glukozit (C.senna), tinnevellin-6-glukozit (C.angustifolia)]   Etkisi: Stimulan müshil etki: Sennozitler ve kalın bağırsaktaki parçalanma ürünleri (rein antron) su ve elektrolit emilimini azaltarak bağırsak içeriğinin hacmini ve basıncı artırmak suretiyle kalın bağırsaktaki hareketliliği artırarak etki eder.   Kullanılış şekli: 0.5-2...

Bileşimi:   Yeşil çay: Polifenoller (%30-42) [kateşinler; (+)-kateşin, (+)-gallokateşin, (-)-epikateşin, (-)-epigallokateşin, (-)-epigallokateşin gallat]; Pürin alkaloitleri (%1-5) [kafein, teobromin, teofilin, vd.]; flavonoit (%20-30).   Siyah çay: Fermantasyon sırasında yeşil çay kateşinlerinden %15’i değişmeden kalır, geri kalan kısmı tearubijinlere ve teaflavinlere dönüşür. Polifenolik bileşimi; kateşinler (%3-10), tearubijinler (%12-18), teaflavinler (%3-6), flavonoller (%6-8), fenolik...